Nejvíce práce a času zabere účetní firmě (nebo samostatné účetní) získání papírových účetních podkladů od klientů a jejich přepsání do účetního programu. Tato činnost při účtování online (v cloudu nebo na vlastním serveru) z velké části odpadá!

Pokud totiž účetní firma bude mít svůj účetní program dostupný online, bude moci dát svým klientům do tohoto programu přístup přes internet. A klienti si potom sami mohou účetní doklady pořizovat – mohou vystavovat faktury, pokladní doklady, paragony atd. Všechno se v účetním programu okamžitě objeví online a může okamžitě s těmito daty pracovat – zaúčtovat je, provést opravy atd.

Pokud má účetní firma více klientů, mohou mít do programu online přístup všichni – každý klient vidí samozřejmě pouze svoje účetní data. Navíc může účetní každému jednotlivému klientovi nastavit přístupová práva do jednotlivých agend programu. Nemůže se tedy stát, že by si jednotliví klienti navzájem „koukali“ do cizích dat.

Výhody pro účetní jsou zřejmé:

  • Ušetříte spoustu času na přepisování dat od klientů.
  • Máte víc času na skutečné účtování.
  • Zvládnete účtovat více klientů.
  • Vše máte online, můžete tedy pracovat z kanceláře, z domova atd.
  • Pokud máte zaměstnance, mohou i oni pracovat vzdáleně ze svých domovů, nepotřebujete velké kanceláře.
  • Náklady na cloud a náklady na účetní program pro klienty lze samozřejmě klientům přeúčtovat.

Výhody pro vaše klienty jsou také zřejmé:

  • Klient vám nemusí vozit papírové faktury.
  • Nemusí mít svůj účetní program, může využívat ten váš.
  • Všechna data má k dispozici online, nemusíte mu posílat výkazy, DPH atd.

A hlavně – vše je tak jednoduché! Kliknete na ikonku na ploše, připojíte se a účtujete.

Podívejte se na další informace o účtování v cloudu.