V cloudu se vaše data zálohují automaticky jednou denně. Samozřejmě si můžete dělat i vlastní zálohy (např. zálohovat si data z účetního programu na vlastní flashdisk). Nejste tedy absolutně závislí na cizích systémech, můžete mít svoje účetní data vždy k dispozici.

Vytvoření vlastní zálohy je jednoduché. Stačí, když si při ukončení práce (např. v Pohodě) zvolíte zálohování dat a vyberete si zálohování na vlastní flashdisk. To je celé.

Pokud máte účetnictví na vlastním serveru, musíte si zálohování řešit sami, např. externí zálohovací jednotkou, externím diskem atd. Účetnictví na vlastním serveru proto klade větší důraz na vaše odpovědné chování při zálohování.